Historia

Balligslövs BK har en historia som under en följd av år rättmätigt väckte förundran och beundran. Den lilla landsortsföreningen som var en av landets mest framgångsrika föreningar under en 30-årsperiod. Hur kom det sig, varför blev det så?

Som alla vet är framgång sällan en frukt av tillfälligheter utan beror till största delen på hårt och medvetet arbete. Skickliga och engagerade ledare, harmoni mellan föreningens medlemmar och klara mål för verksamheten var den enkla hemligheten.

När Ballingslöv nu startar på nytt är detta kunskaper och erfarenheter som vi tar med oss. Genom att bygga från grunden med en bred ungdomsverksamhet, aktiva från orten och dess omgivningar, skapas en sammanhållning hos klubbens medlemmar och därmed en god klubbkänsla. Vi letar inte efter snabba lösningar utan söker skapa ett fundament för en långsiktig och framgångsrik verksamhet. Enkla segrar genom värvningar från klubbar i regionen gagnar varken Ballingslöv som förening eller brottningen som sport. Dessutom vet vi att den största publikmagneten är klubbmatcher mellan framgångsrika föreningar från distriktet. De lite äldre erinrar sig säkerligen derbymatcherna i elitserien från 70 och 80 talet då publiken strömmade till och bjöds spännande och ovissa klubbmatcher av mycket hög nationell klass. Klubbarna i regionen behöver varandra för att utvecklas och för att inspirera varandra till nya stordåd.

Ballingslövs BK skall erbjuda våra aktiva de allra bästa möjligheterna till träning och tävling, rimliga och rättvisa ekonomiska ersättningar för flit och slit.

Vi har en stolt historia. Vi skall inte fastna i det förgångna. Vi skall dra lärdom av den för att i framtiden kunna nå nya framgångar.

I grunden är det människorna som utgör föreningen som skapar möjligheter för föreningen att utvecklas. Sponsorer, supporters, aktiva, ideellt arbetande, styrelse, föräldrar och alla som på något sätt engagerar sig i verksamheten. Våra samlade intentioner, vår vilja att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt idrottsutövande, är kanske den viktigaste av de rent sportsliga fundamenten.

Vi får emellertid inte förledas till att tro att en förenings framgång enbart kan mätas eller beror på rent sportsliga prestationer. Våra medlemmar skall i föreningen finna gemenskap och en social samvaro.

Representanter för Ballingslövs BK bör uppträda oklanderligt såväl på som utanför idrottsarenan. Vara ett föredöme för den uppväxande generationen och goda ambassadörer för sporten, föreningen och för våra sponsorer.